Jdi na obsah Jdi na menu

Nabídka ozdravných pobytů

 V období od 1.září do 30.června nabízíme netradiční pobyty v krásné přírodě Jeseníků s doprovodnými aktivitami včetně ekoprogramů.

Pro nový školní rok 2014/2015 nabízíme od září adaptační pobyty a další ozdravné pobyty včetně výukových ekoprogramů.

Pobyty (mimo letního pobytového tábora) jsou 5-ti denní nebo 10-ti denní. Individuálně lze dohodnout i jinou délku pobytu.

Denní plán pobytu:

Dopolední program – výukový se zaměřením dle předem zvoleného tématu, nebo libovolným výběrem z nabídky.

Odpoledne – výlet do okolí spojený s tématem dopolední výuky, nebo sportovní program (hry na hřišti nebo v tělocvičně, minigolf, jízda na koních apod.)

Večer – je možné zařadit výtvarnou výchovu, opět s odkazem na téma uplynulého dne, dle zájmu a počasí jednu večerní „bojovou“ hru nebo táborák.

V průběhu zařadíme skupinové soutěže spojené s plněním úkolů dle předem zvoleného tématu. Cílem je podpořit snahu dětí pracovat v týmu a naučit se plnit úkoly a dosahovat výsledky společnými silami, se zapojením všech členů skupinky.

Každý pobyt zakončíme karnevalem a vyhodnocením soutěží.

Vzhledem ke skladbě výukových programů doporučujeme, aby každá skupinka dětí byla stejného věku (nejlépe jeden ročník), podle toho přizpůsobujeme formu i náročnost výuky. Optimální počet dětí ve skupince je 12 – 16 dětí. Celková kapacita ubytování je 96 dětí (z toho 60 míst v budově a 36 míst v chatičkách), minimální počet pro uskutečnění pobytu je 20 dětí.

Témata pobytů:

1. Příroda kolem nás 

- horská řeka Opava
- lesní království
- ptáci a jejich cvrlikání
- léčení s přírodou
- jaro probouzení přírody ze Zajíčkem Nebojsou (od září téma
  
podzim - podzimní usínání s panáčkem Podzimáčkem)
- doplníme o vycházky po okolí Obří Vrch, Mořské oko, kolem řeky 
  Opavy, návštěva nedalekého hospodářství spojená s ukázkou  
  péče
 o zvířátka a jízdou na koni. 

  2. Historie osídlení a staveb

- hrady a zámky v okolí Karlovic, vznik osad, vesnic a měst
- zdroje obživy osadníků, vliv nálezů zlata na příchod nových obyvatel,
  jaké stavby vznikaly vzhledem k využití okolní přírody a možnostem 
  obživy (mlýny, pily, hamry apod.)  jak se dříve stavělo, základy lidové
  architektury, zajímavé historické stavby v okolí
- děd Praděd a jeseničtí skřítci
- doplníme o výlet na některý ze zřícených hradů v okolních lesích
  Karlovic, výšlap na Mořské Oko s výkladem jak a proč vzniklo, 
  návštěvu sklárny a místního muzea Kosárna (v Kosárně počítejte 
  s úhradou vstupného)

 

3. Vojenská opevnění a válečná historie

- systém bunkrů a pevností vybudovaných na obranu hranice
  ve 30. letech 20. století
- vliv 1. a 2. Světové války na místní obyvatelstvo a rozvoj či zánik 
  řemesel
- architektura z této doby, jak tato doba ovlivnila ráz krajiny, místní
  řemesla a možnosti obživy
- doplněno o vycházky po okolních bunkrech a výlet k vojenským
  opevněním do Milotic (výlet do Milotic je vlakem, počítejte prosím     
  s úhradou jízdenky)

4. Pomáháme přírodě

- co děláme pro ochranu přírody
- řeka součást naší krajiny,vliv regulování toku řeky,život v řece a jejím 
  okolí, povodně
- les – jak se správně v lese chovat
- jak chránit rostliny a živočichy
- Praděd a jeho okolí
- jak a proč třídíme odpad
- doplněno o vycházku do arboreta, seznámení dětí s možnostmi
  budování úkrytů pro samotářské včely a čmeláky, netopýry a ptáky,
  procházka kolem řeky, do lesa, výšlap na Mořské Oko a výklad
  pověsti i pravého důvodu vzniku Mořského Oka,
  návštěva dnes již opuštěné osady Adamov 

V ceně pobytu je ubytování, celodenní strava včetně pitného režimu, výuka, lektoři, pomůcky.

Můžeme zajistit přepravu dětí do našeho střediska a odvoz zpět, cena je závislá na vzdálenosti – počtu ujetých kilometrů.

Za příplatek (úhrada přesunu autobusem a vstupné) můžeme zařadit celodenní výlet dle Vašeho výběru:

- Rejvíz, Mechová jezírka a Zlatorudné mlýny
- Návštěva ekofarmy Orlí Vrch
- Po stopách Lapků z Drakova
- Návštěva zámku Bruntál a výlet do Pradědovy galerie
- Výlet na Praděd a Petrovy kameny, Karlova Studánka
- Návštěva zámku a papírny ve Velkých Losinách

- Po naučných stezkách Široká Niva, Nové Heřminovy a Vojenská 
  opevnění Milotice